Thomas Lindberg

Bilder från lördag 17 mars, då Thomas Lindberg spelade nyckelharpa, fiol och berättade
om folkmusik från Hagforsbygden.